O nás

Kresťanské spoločenstvo v Humennom začalo svoju činnosť v roku 1994 na základe evanjelizačných aktivít miestnych občanov, ktorých sa dotkol Boh skrze svoje Slovo a spoznali, že Boh je živý a mení celého človeka.

Kresťanské spoločenstvo v Humennom je Ministerstvom vnútra SR registrované občianské združenie, ktoré združuje veriacich všetkých vekových kategórii a sociálnych vrstiev, ktorí veria, že Ježiš Kristus je živý a Biblia je pravdivé Božie Slovo.

Financie

Kresťanské spoločenstvo v Humennom je nezárobkové spoločenstvo, financované z dobrovoľných príspevkov a darov. Nepožadujeme od štátu žiadne finančné prostriedky na svoju činnosť. Veríme, že cirkev ma byť oddelená od štátu a nie je správne brať peniaze od daňovníkov, ktorí nesúhlasia s našou činnosťou alebo od nevercov.

Vízia

Víziou Kresťanského spoločenstva v Humennom je zasiahnúť Slovensko evanjeliom Ježiša Krista a zakladať miestne zbory. Pomáhať ľuďom utrápeným i z okraja spoločnosti zaradiť sa do normálneho rodinného, spoločenského a pracovného života. Vyučovať ich žiť víťazný život nad chudobou, chorobou a viesť ich do slobody od závislosti na alkohole, drogách a pod.

Bohoslužby

Srdečne všetkých pozývame na pravidelné stretnutia. Práve tu sa môžete viac dozvedieť o biblickej pravde Božieho Slova. V rámci stretnutia prebiehajú taktiež chvály a modlitby za potreby ľudí.

Pozrite si kalendár nadchádzajúcich zhromaždení a miesta ich konania.