Kresťanské kníhkupectvo a kresťanská literatúra - E-shop

Nové CD Dvíhame ruky k nebu

Akcia v eshope

Produkty z nášho katalógu

Aktuality

K. E. Hagin - Umění modlitby

Ako sa modliť aby tvoje modlitby boli vypočuté?

Odpoveď na túto otázku ti dá autor K. E. Hagin vo svojej knihe Umění modlitby.  Reverend Hagin hovorí: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla".

V posledných rokoch sa z cirkvi vytratilo umenie modlitby, ktoré ovládali prvé letničné cirkvi. Aby však Boh mohol vykonať všetko, po čom túži, musí byť toto umenie v cirkvi znovu obnovené.

Jednotlivé kapitoly tejto dôležitej knihy, ktorá vyučuje o stratenom umení modlitby, sa mimo iného zaoberajú aj týmito témami: modlitby za národ, primluvná modlitby za stratených, modlitby za vyslobodenie, stonanie v Duchu, pôst a modlitby za tých, ktorí sú v hriechu.

Pripoj sa aj ty k S. Wigglesworthovi, známemu evanjelistovi, vo veľkom dobrodružstve zvanom "viera", kedy sa zázraky stávajú každodennou záležitosťou.

Vaša viery, veľká či malá, môže neustále rásť, keď preteká do životov ľudí okolo vás, prinášajúc slávu Bohu a požehnanie pre svet - S. Wigglesworth - Viera, ktorá stále rastie.

Božej moci sa nič nevyrovná!

     V dnešnej dobe je dôležité, aby sme rozumeli tomu, ako sa Boh chce prejavovať v našich životoch. Nauč sa, ako vstupovať do nadprirodzenej Božej moci, ktorú Boh pripravil, aby ju každý veriaci mohol používať vo svojom živote.

Rytierská výprava za Božou láskou.

     Vydaj sa na svoju životnú - veľkú Božiu - rytierskú výpravu a nauč sa, ako môžeš zvrátiť i zdanlivo nemožné situácie - jednoduchým chodením v Božom druhu lásky prostredníctvom knihy Láska cesta k vítězství

Chceš prijať čo ti patrí? Nauč sa spolupracovať s uzdravujúcou Božou mocou!

Celý návod na spoluprácu s Bohom a Jeho uzdravujúcou mocou ti dá kniha od Kennetha E. Hagina - Uzdravující pomazání