Čomu veríme

 • Veríme v jedného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého, Stvoriteľa všetkých vecí,
 • Veríme, že Pán Ježiš Kristus – jednorodený Syn Boží bol počatý z Ducha Svätého, narodený z panny, bol ukrižovaný, zomrel a bol vzkriesený, vystúpil do neba a teraz sedí po pravici Boha Otca a je živým a pravdivým Bohom a človekom,
 • Veríme, že Biblia vo svojej úplnosti je inšpirované Božie slovo a bezchybné pravidlo viery a chovania,
 • Veríme vo vzkriesenie z mŕtvych, vo večnú radosť spasených a večný trest zatratených,
 • Veríme v osobné spasenie skrze vieru vo výkupnú prácu krvi Ježiša Krista,
 • Veríme v krst veriacich ponorením vo vode, ako skutok viery,
 • Veríme v krst Duchom Svätým s vonkajším prejavom rozprávania v neznámych jazykoch,
 • Veríme v posvätenie skrze Slovo Božie a Ducha Svätého a v osobnú svätosť a čistotu srdca a života,
 • Veríme v Božie uzdravenie skrze vieru v meno Ježiša a že uzdravenie je už zahrnuté vo vykúpení,
 • Veríme v kresťanskú nádej – v skorý osobný návrat Pána Ježiša Krista,
 • Veríme v evanjelizáciu a misionársku prácu v zhode s kresťanským poverením.