Marcela Barejová

Marcela Barejová

Žila som obyčajný život a verila som v Boha. Verila som, že existuje, ale predstavovala som si, že je to obrovská osoba, ktorá sa z hora na nás pozerá a sleduje, či robíme dobre a ak nie, tak nás trestá, aby sme to viac nerobili. No napriek tomu, že som v živote nezažila veľa trápenia a všetko bežalo ako aj u iných, niečo mi chýbalo tak veľmi, že ma to doháňalo až k slzám. No nikomu som nevedela povedať, čo mi tak strašne chýba, lebo som to sama nevedela. Myslela som si, že je to partner, ale ani pri ňom to naplnenie neprišlo.

Potom som počula dobrú správu - evanjelium - o Ježišovi Kristovi, ktorý ma tak miloval, že dal vlastný život za mňa. Počula som to viackrát, ale až keď som to pochopila celým srdcom, akou láskou ma On ľúbi - Syn Boží - mňa, vtedy som spoznala aký je Boh. Milujúci Stvoriteľ neba i zeme, ľudí a všetkého vesmíru a On nás miluje nekonečnou nepodmienečnou láskou, aj keď mi Ho tak veľmi zraňujeme svojou tvrdohlavosťou a hriechom. Aj napriek tomu pre nás - pre všetkých ľudí - pripravil dokonalý plán. Poslal svojho jediného Syna, aby zomrel za naše hriechy a tak nás vyslobodil od útlaku diabla, ktorý ľudí nenávidí a chce nás zničiť. A aj keď sme pre Neho malí ako zrnko prachu aj tak pozná každú našu túžbu a má spočítané všetky tvoje a moje vlasy na hlave a stará sa aj o to, čo budeš každý deň jesť.

Až keď som prijala Ježiša do svojho srdca a požiadala Ho, nech sa stane Pánom môjho života, vtedy som zažila pokoj, ktorý som tak veľmi hľadala a našla som ho až v Jeho láske. Celý čas ma obklopoval a sprevádzal, ale až keď som sa pre Neho rozhodla, až vtedy som začala byť slobodná a začala som žiť, žiť víťazný život. Teraz už viem, že môj skutočný domov je v nebi u môjho Stvoriteľa, nebeského Otca s mojím Pánom Ježišom Kristom, ktorý ma zachránil od večného trápenia a to iba vďaka Jeho láske v Jeho svätej krvi, ktorú vylial za teba a za mňa na kríži. Nedá sa to zaslúžiť dobrými skutkami, je to dar Boží. A práve z vďaky som poslušná Jeho Slovu (Biblii), zasadená v cirkvi, kde je živý Boh a činí tu divy a zázraky, aké činil Ježiš.

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.

Žalm 23:6