Uzdravující pomazání

Autor: 
Kenneth E. Hagin
Stav skladu: 
Vypredané

 

Mnohí veriaci rozumia tomu, ako pôsobí viera a akú významnú rolu hraje v prijatí uzdravenia a aj v ostatných požehnaniach zasľúbených v Božom Slove. Príliš málo z nich však chápe, akým spôsobom pôsobí uzdravujúce pomazanie a akú rolu hraje v rámci božského uzdravovania. V tejto knihe poukazuje reverend Kennet E. Hagin na podobnosť medzi elektrinou - prirodzenou fyzikálnou silou, a pomazanim - Božou nadprirodzenou uzdravujúcou mocou. Ak ľudstvo rozumie zákonitostiam, podľa ktorých fungujú, pôsobia obe tieto sily v jeho prospech.

Vedeli ste napríklad, že uzdravujúce pomazanie:

- sa prenáša rôznými spôsobmi a skladanie rúk je iba jedným z nich?

- musí spolupracovať s našou vierou aby mohlo priniesť očakávané výsledky?

- je dostatočne mocné, aby mohlo vyhnať akúkoľvek chorobu a zničiť akékoľvek poviazanie v naších životoch?

     Naučte sa spolupracovať s uzdravujúcou Božou mocou - a prijmite, čo vám patrí!

Obsah:
• Aspekty pomazania
• Prijatie uzdravenia skrze uzdravujúce pomazanie
• Napojte se na prúd uzdravenia!
• Môžete si s Bohom zostaviť svoje vlastné programové prehlásenie
• Prijatie uzdravenia skrze pomazané Slovo
• Služba uzdravujúcim pomazaním
• Silnejšie uzdravujúce pomazanie
• Výsledky uzdravujúceho pomaaniaí
• Ako môžete prijať Božie uzdravenie
9.50€