Umění modlitby.

Autor: 
K. E. Hagin
Stav skladu: 
Skladom

Kniha Kennetha E. Hagina Umění modlitby, obsahujíca doposiaľ nezverejnené autorové materiály, nám ukazuje, ako toho dosiahnúť. Reverend Hagin hovorí: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla.“ 

Kniha je nepostrádateľnou pomôckou pre každú modlitebnú skupinu i cirkev. Jednotlivé kapitoly tejto knihy, ktorá vyučuje o ztratenom umení modlitby, pokrývajú mimo iného aj tieto témy: modlitby za národ, prímluvná modlitba za ztratených, modlitby za vyslobodenie, stonanie v Duchu, pôst a modlitby za tých, ktorí sú v hriechu.

 

Názvy kapitol  tiež obsahujú:

• Proč se modlit?

• Různé druhy modliteb

• Modlitba prosby

• Přímluvná modlitba

• Láska – základ úspěšné modlitby

• Smělost

• Základní předpoklady úspěšného modlitebního života

• Duch Svatý: náš Pomocník při modlitbě

• Modlitba za nemocné

• Modlící se církev

• Dokud ve vás nebude zformován Kristus

• Modlitby za ty, kteří jsou v hříchu

• Modlitby za vysvobození

 

Ukážka z knihy Umění  modlitby (Kenneth E. Hagin):

…Pokud se za někoho přimlouváme, potřebujeme se s ním ztotožnit.

Ježíš se po Lazarově smrti ztotožnil s Marií a Martou. Obě ženy truchlily a plakaly a On truchlil a plakal spolu s nimi. Potom přistoupil k hrobu a vzkřísil Lazara z mrtvých.

O ztotožnění se s druhými mluví Římanům 12:15: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ Opravdový věřící umí odejít z domu radosti a vstoupit do domu pláče a přidat se k plačícím.

Pavel se ztotožnil s Židy, aby Židy získal. Ztotožnil se s těmi, kteří byli bez Zákona (ačkoliv nebyl bez Zákona, ale byl podroben zákonu Kristovu), aby získal ty, kteří jsou bez Zákona. Pro slabé se stal jakoby slabým, aby získal slabé. Pavel řekl, že se všem stal vším, aby všemi způsoby zachránil alespoň některé (1. Korintským 9:19-22).

Jestliže se ztotožníme s člověkem, za kterého se s určitou potřebou přimlouváme, přinese mu to osvobození.

Naším vzorem a příkladem je velký Přímluvce Ježíš Kristus. Ztotožnil se s lidmi natolik, že ačkoliv sám existoval od věčnosti jako Bůh, zmařil sám sebe a vzal na sebe podobu služebníka: „...sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži“ (Filipským 2:7-8).

Ježíš  Kristus se ztotožnil s padlým člověkem, aby nám přinesl osvobození.

I my se můžeme skrze lásku a soucit ztotožnit s těmi, za které se modlíme...

9.50€ Stará cena: 10.50€