Sprievodca Bibliou pre študentov

Formát: 
A4, 19,3 x 26,5 cm; 32 strán
Autor: 
Dr. Tim Dowley
Stav skladu: 
Vypredané

Publikácia plná farebných fotografií, máp, nákresov a ilustrácií. Prináša základné informácie o Biblii a jej knihách, dejinách Božieho ľudu - o chrámovej bohoslužbe, sviatkoch i každodennom živote a prácach. Približuje významné postavy Starej i Novej zmluvy. Opisuje svet v dobe Ježiša Krista i šírenie evanjelia v časoch Pavlových. Poslaním tohto Sprievodcu je priblížiť mladému čitateľovi rôzne rozmery sveta, v ktorom bolo napísané Božie slovo a zároveň poukázať na jeho živé a mocné posolstvo do dnešných dní. Určite poteší ako dar, spestrí biblické hodiny i domáce rozhovory.

2.30€