Oheň Jeho svätosti

Formát: 
lepená, 200x145 mm, 173 strán
Autor: 
Sergio Scataglini

Pripravte sa na vstup do Božej prítomnosti. 98 % svätosti nestačí...

98 % svätosť nestačí. Napijete sa vody v ktorej bude len 2 % splaškov? To je nemysliteľné! Rovnako hľadá Boh stopercentnú čistotu v našich životoch. Vyžaduje, aby sme sa prestali stotožňovať s hriechom a aby sme hľadali svätosť. Len vtedy uvidíme, ako Jeho moc plynie skrze nás a prežijeme Jeho prítomnosť v našich životoch. Je len jedna cesta k duchovnému očisteniu a ta vedie priamo cez oheň Jeho svätosti.

Autor Sergio Scataglini je pastorom zboru Puerta del Cielo v argentínskom meste La Plata. Vyštudoval Fullerov teologický seminár v Pasadene v Kalifornii. Boh dal Sergiovi takú šlužbu, v ktorej odovzdáva ostatným túžbu po živote v svätosti. Žije v La Plata s manželkou Kathy a tromi synmi.

Oheň Jeho svätosti, Sergio Scataglini
5.97€