Láska cesta k vítězství

Formát: 
lepená, 135x210 mm, 274 strán
Autor: 
Kenneth E. Hagin
Stav skladu: 
Skladom

Autor učí, ako nechať Božiu lásku pôsobiť v našich životoch a nedovoliť nášmu telu (našej telesnej prirodzenosti) ani nášmu neobnovenému mysleniu, aby nás ovládali. Vydajte sa na svoju životnú - veľkú Božiu - rytiersku výpravu a naučte sa, ako môžete zvrátiť aj zdanlivo nemožné životné situácie - jednoduchým chodením v Božom druhu lásky.

Boh nám povedal vo svojom Slove, že svoj život máme premeniť na veľkú rytiersku výpravu za Božou láskou. Anglický preklad Biblie The Amplified Bible to hovorí takto: "Horlivo ju prenasleduj, usiluj o to, aby si získal (túto) lásku - urob ju svojím cieľom, svojím veľkým životným hľadaním..."  (1. Korinťanom 14:1, Nový zákon). Koľko z nás môže úprimne povedať, že sme Božiu lásku urobili svojím veľkým cieľom a predmetom svojho celoživotného hľadania? V tejto knihe Láska cesta k vítězství, pastor Hagin ukazuje prečo je Božia láska pre naše životy tak zásadne dôležitá. Hovorí: "Odpoveď na toľko problémov života sa nachádza v tomto výroku: Božia láska nikdy nezlyhá! A preto ani vy, pokiaľ sa naučíte chodiť v láske, nikdy nezlyháte. To však hovorím o Božej láske - Božej láske v nás - nie o ľudskej láske."

Autor Kenneth E. Hagin slúžil takmer 70 rokov, potom, čo mu Boh v 17-tích rokoch uzdravil deformované srdce a nevyliečiteľnú chorobu krvi. Aj keď pastor Hagin v roku 2003 odišiel domov k Pánovi, služba, ktorú založil je aj naďalej požehnaním pre veľa ľudí po celej Zemi. Rozhlasový program Kenneth Hagin Ministries "Rhema na dnešný deň" je vysielaný 150 stanicami do celej Ameriky a prostredníctvom internetu do celého sveta. Ďalšie aktivity jeho služby, ktoré zasahujú svet, sú Slovo viery, mesačník posielaný zdarma, evanjelizácie v Amerike, korešpondenčná Biblická škola Rhema, Biblické tréningové centrum Rhema, Asociácia absolventov Rhema, Medzinárodná asociácia služobníkov Rhema, Asociácia na podporu služieb Rhema a Služba vo väzniciach Rhema.

Láska cesta k vítězství, Kenneth E. Hagin
9.45€