Triumfálna cirkev: Nadvláda nad všetkými silami temnoty

Formát: 
272 str.
Autor: 
Kenneth E. Hagin
Stav skladu: 
Skladom

Môže mať kresťan démona? Je biblické boriť pevnosti?  Aký je skutočný duchovný boj?

Kniha je vyčerpávajúcou Biblickou štúdiou ohľadom predmetu démonológie. Rev. Hagin vybudoval túto štúdiu na Písme ohľadom pôvodu Lucifera a o tom, ako sa stal satan bohom tohto sveta. Ukazuje rozdiel medzi útlakom, ovládaním a posadnutím a hovorí o rôzných spôsoboch, ako môže veriaci dať satanovi prístup do svojho života.

Ukáže vám, ako uplatniť satanovu porážku vo vašom živote, aby ste mohli žiť vo víťazstve, ktoré Boh zamýšľa pre každého veriaceho. Už sa viac nebudete musieť snažiť "bojovať" o miesto víťazstva, keď uvidíte, aká autorita vám v Ježišovi Kristovi patrí.

Ako veriaci ste posadení v ponebeských oblastiach v Kristovi, nad všetky kniežatstvá a mocnosti teraz. Preto ak sa nedívate zhora na diabla, tak nie ste dostatočne vysoko! Povstaňte a buďte posadení s Kristom v ponebeských oblastiach, kde patríte. Naučte sa, ako zaujať svoje miesto v Kristovi ako víťazná cirkev - čo znamená stále byť v pozícií víťazstva!

Prečítajte si túto osvetľujúcu knihu a získajte pohľad ohľadom:
  • Správne rozdelený človek: Duch, Duša a Telo
  • Múdrosť Božia
  • Duchovný boj: Bojujete alebo odpočívate?
  • Služba oslobodzovania - je to biblické?
Triumfálna cirkev: Nadvláda nad všetkými silami temnoty
9.35€