Rytierská výprava za Božou láskou.

     Vydaj sa na svoju životnú - veľkú Božiu - rytierskú výpravu a nauč sa, ako môžeš zvrátiť i zdanlivo nemožné situácie - jednoduchým chodením v Božom druhu lásky prostredníctvom knihy Láska cesta k vítězství

Boh nám povedal vo svojom Slove, že svoj život máme zmeniť na veľkú rytierskú výpravu za Božou láskou. Ang. preklad Biblie The Amplified Bible to hovorí takto: "Horlivo ju prenasleduj, usiluj o to, aby si získal /túto/ lásku - sprav ju svojím cieľom, svojím veľkým životným hľadaním..." (1.Korinťanom 14:1)