Pripoj sa aj ty k S. Wigglesworthovi, známemu evanjelistovi, vo veľkom dobrodružstve zvanom "viera", kedy sa zázraky stávajú každodennou záležitosťou.

Vaša viery, veľká či malá, môže neustále rásť, keď preteká do životov ľudí okolo vás, prinášajúc slávu Bohu a požehnanie pre svet - S. Wigglesworth - Viera, ktorá stále rastie.

S. Wigglesworth bol jednoduchý, no predsa neobyčajný muž, ktorého si vynímočným spôsobom použil náš vynímočný Pán. Mal nákazlivú a inšpiratívnu vieru. Pošas jeho služby tisíce ľudí prijali spasenie, rozhodli sa pre hlbšiu vieru v Krista, prijali krst Duchom Svätým a boli zázračne uzdravení. Touto mocou, ktorá priniesla takéto výsledky, bola prítomnosť Ducha Svätého, ktorý naplnil Smitha a použil si ho na to, aby zaniesol dobrú správu ľuďom do celého sveta. Wiggelsworth dával slávu Bohu za všetko, čo v rámci svojej služby dosiahol a chcel, aby ľudia chápali jeho službu v tomto kontexte, pretože jeho jedinou túžbou bolo, aby ľudia videli Ježiša,  a nie jeho samého.      

Bez Božej moci, ktorá bola tak zjavne prítomná v jeho živote aj službe, by sme teraz nemali možnosť čítať prepisy jeho kázni. Z týchto kázni žiaria skutočné klenoty duchovného porozumenia, ktoré prijal vďaka zjaveniu od Ducha Svätého. Práve jeho život úplnej odovzdanosti a viery v Boha a jeho spoliehanie sa na Ducha Svätého vniesli do jeho posolstva moc meniacu životy.    

Veríme, že keď budete čítať tieto kázne Smitha Wiggleswortha, pocítite jeho úplnú dôveru a neochvejnú vieru v Boha a vezmete si k srdcu jeho obľúbený výrok: "Len ver!"