Božej moci sa nič nevyrovná!

     V dnešnej dobe je dôležité, aby sme rozumeli tomu, ako sa Boh chce prejavovať v našich životoch. Nauč sa, ako vstupovať do nadprirodzenej Božej moci, ktorú Boh pripravil, aby ju každý veriaci mohol používať vo svojom živote.

Zisti, ako Božia moc pôsobí v každom veriacom a akými ďalšími spôsobmi Duch Svätý uschopňuje svojích služobníkov v päťnásobnej službe, aby sa vedeli na Božiu moc napojiť a efektívne ju využívať ku kázaniu, vyučovaniu a uzdravovaniu. Objav tiež, ako úžasne sa Božia moc môže prejavovať, keď sa veriaci zhromaždia v Cirkvi! 

Odkry spolu s autorom knihy Porozumnět pomazání tajomstvo "pomazania" - Božej moci v akcii, ktorá mení ľudské životy! Autor s nami zdieľa hlboké Biblické vhľady,. osobné životné lekcie a fascinujúce príbehy zo svojej dlholetej služby, aby nám ukázal, ako Boh činí svoju moc dostupnú skrze pomazánie.

Odhaľ nový pohľad na prácu Ducha Svätého, aby sme mohli mať spoločný úžitok z moci, ktorú nám Boh učinil dostupnou!